Използвани материали

Дървеният материал, използван при строителството на нашите слобяеми къщи, е слепен или клинозъбно снаден от иглолистна дървесина BSH , KVH - бял бор и смърч.Дървените греди са конструктивни елементи с производствена дължина 13 метра , които формират скелета на сградата, обикновено са скрити зад външните и вътрешните облицовки и не се виждат, освен по време на монтажа. Те се използват за стените, таваните, пода между първи и втори етаж, покрива, като са разположени на малки разстояния.

Дървените хоризонтални и вертикални фризове в стенните панели са оразмерени, за да са достатъчно стабилни срещу усилията на вятъра, тежестта на конструкцията и останалите натоварвания на сградата.

Дървеният материал се импрегнира с фунгициден и инсектициден препарат, който дълготрайно го предпазва от гъби, плесен и насекоми.

• Относително тегло – 490 кг/м3
• Експлоатационна влажност 10-12 %
• Якост на огъване 76-98 МPa