Начин на плащане

Начин на плащане:

  1. Авансово плащане – 50% от стойността на договора
  2. След доставка на сградата на обект – 15% от стойността на договора
  3. След готова покривна конструкция - 15% от стойността на договора
  4. След завършена фасада - 15% от стойността на договора
  5. След предавана ключове на къщата – 5 % от стойността на договора

Начина на плащане може да се договори допълнително, спрямо желанието на клиента и строителя.