Стъпки по изпълнение на сграда

Стъпки по изпълнението на сграда:

1. Изготвяне на инвестиционен проект

Необходими документи:

 • Копие от нотариален акт
 • Скица с виза за проектиране
 • Предварителни договори с Вик и Ел
 • Геодезическо заснемане

Инвестиционен проект – включва:

 • Архитектурата
 • Конструкция + КТК
 • Ел. проект
 • Вик + външни врзъки
 • ОВИ
 • ЕЕ
 • Доклад по енерг. ефективност
 • ПБЗ

Забележка: Проект – Вертикална планировка не влиза в цена, той трябва да се изработи от човека направил геодезическото заснемане. Бихме могли да го изработим и ние срещу допълнително заплащане.

2. Направа на комплексен доколад

Забележка: пожелание - ускорява процеса на вземане на разрешение за строеж

3. Откриване на строителна площадка :

Необходими документи за откриване на строителна площадка:

 • Договор със строител
 • Договор с надзорна фирма
  Забележка: Задължително при къщи над 100 кв.м
 • Застраховка на строител
 • Лиценз за категория на строител
 • Назначаване на технически ръководител на обект – задължение на строителя
 • Назначаване на координатор безопасност и здраве – задължение на строителя
 • Одобрена проектна документация
 • Разрешение за строеж влязло в сила

4. Направа на ивичен фундамент:

Бетонов ивичен фундамент включва:

 • Изкопни работи
 • Кофражни работи
 • Насип
 • Трамбоване и уплътняване на насип
 • Бетон и полагане
 • Арматура и мрежа
 • Полагане на полиетиленово фолио
 • Вик инсталации в основите
 • Изолация

Забележка:

При изпълнението на фундамента, нашият техническият ръководител следи за:

• Слягане на земната основа и достигане на необходимата дълбочината на фундиране.

* Слягането на основите на къщата може да възникне по ред прични: разлики в големината, дълбочината, вида и натоварването на основите

• Дълбочината на фундиране

*Минималната дълбочина, трябва да бъде винаги по-голяма от дълбочината на замръзване на почвата.

• Правилно поставяне на армировката в основите

* Армировката осигурява монолитността на бетоновите основи

• Дренирането на плочата – чакъл, поставяне, експандиран пенополистирол, хидроизолационна мушама.

* Най-целесъобразно относно изолирането на подовете от нивото на почвените води, засипката да се прави от чакъл. Той служи за дренаж и водата няма да се задържа под първата бетонна плоча (пода). Освен тази мярка, може преди направата на подовата плоча (настилката) върху дренажният слой да се положи пласт експандиран пенополистирол, след което хидроизолационна мушама.

• При наливането на бетон в основите, задължително трябва да се вибрира за да не останат шупли, в които да се акумулира влагата.

5. Направа на външни връзки:

 • Захранване на къщата с Електричество – от точка на присъединяване
  Забележка: Трябва да се измерят метрите
 • Захранване на къщата с Вода – от точка на присъединяване
  Забележка: Трябва да се измерят метрите
 • Захранване на къщата с Канализация – от точка на присъединяване
  Забележка: Можем да изградим пречиствателна станция или септична яма
 • Направа на водомерна шахта
  Забележка: спрямо проект

6. Направа на сграда

7. Направа на отоплителна и охладителна инсталация

Забележка: Спрямо желанието на клиента

8. Направа на мълниезащита

Забележка: Спрямо желанието на клиента

Забележка: Трябва да се изпълни от лицензирана фирма

9. Вертикална планировка:

 • Подравняване и терасиране на имот
 • Направа на плочко – пътеки

10. Узаконяване на сградата:

 • Направа на актове до акт 16 за узаконяване на къщата
 • Направа на технически паспорт
 • Заснемане на къщата и отразяване в кадастър
 • Направа на ел. замерване на къщата – Импеданс
 • Сертификат материали
 • Сертификат мълниезащита
 • Сертификат енерг. ефетивност
Още в тази категория: « Начин на плащане