Използван гипскартон

Гипскартонът се състои от плоскости гипс, чиито повърхности и кантове по дължина са облечени със специален устойчив картон. В мокрите помещения (кухненски бокс и баня) се използва гипскартон със зелен цвят, при който гипсовото ядро е специално импрегнирано срещу поемане на вода.

Гипсът е отличен материал относно поносимостта му с човешкото тяло. Той има същото pH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Гипсът може да допринесе по много начини за комфорта на обитаване на сградата: чрез топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита при опасност от пожар, гипсовите плоскости са топли при допир и дават усещане за уют. Гипсът регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.

Плоскостите са негорими и дори при малка дебелина предлагат отлична пожарозащита. С тях се постигат гладки стенни, таванни и подови повърхности без фуги и пукнатини - добра основа за нанасяне на бои, лакове, мазилки и керамични покрития. Гипскартонът е вносен материал от Кнауф - Австрия.

• Плътност - 720 кг/м3
• Топлопроводимост К=0.16 W/mK
• Звукоизолация 35 dB
• Горимост – негорим
• Пожароустойчивост 30 мин при 1000 градуса
• Якост на огъване – 4,5 MPa